Etik Komisyonu


T.C.

BÜYÜKŞEHİR TONYA İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Etik Komisyonu:

5176 Sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. Maddesi gereğince Kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere, Başkanlık Makamının 18/01/2017 tarihli ve 20 sayılı oluru ile aşağıda isim ve unvanları belirtilen idari görevliler arasından Tonya Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

Belediye Başkanımız Sayın Osman BEŞEL’in Kurul Başkanlığını üstlendiği komisyonda, Yazı İşleri Müdürü Nihat YILMAZ, Mali Hizmetler Müdür V. Ahmet Cemal BEKTAŞ, Fen İşleri Müdür V. A.İhsan HACIFETTAHOĞLU Komisyon Üyesi olarak görev yapmaktadırlar.

Tonya Belediyesi Etik Komisyonu acil durumlarda olağanüstü toplanmaktadır.

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 29. maddesinde Etik Komisyonun oluşumu ve görevleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

“Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur.

Etik komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, kurum ve kuruluşun üst yöneticisince belirlenir. Etik komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri, üç ay içinde Kurul’a bildirilir. Etik komisyonu, Kurul ile işbirliği içinde çalışır.”

Etik Komisyonunun Görevi:

- Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.

- Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak.

- Etik uygulamaları değerlendirmek.

ETİK KOMİSYON ÜYELERİ

Başkan : Osman BEŞEL (Belediye Başkanı) Telefon : 0 (462) 881 3010 -10

Komisyon Üyesi : Nihat YILMAZ (Yazı İşleri Müdürü) Telefon : 0 (462) 881 3010-14

Komisyon Üyesi : Ahmet Cemal BEKTAŞ (Mali Hizmetler Müdür V.) Telefon : 0 (462) 881 3010-13

Komisyon Üyesi : A. İhsan HACIFETTAHOĞLU (Fen İşleri Müdür V.) Telefon : 0 (462) 881 3010-20

ETİK İLKELER :

Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci

Halka hizmet bilinci

Hizmet standartlarına uyma

Amaç ve misyona bağlılık

Dürüstlük ve tarafsızlık

Saygınlık ve güven

Nezaket ve saygı

Yetkili makamlara bildirim

Çıkar çatışmasından kaçınma

Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması

Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı

Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı

Savurganlıktan kaçınma

Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan

Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık

Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu

Eski kamu görevlileriyle ilişkiler

Mal bildiriminde bulunma

MEVZUAT Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişim Yapılması Hakkında Kanun (5176 sayılı) Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik , Etik Rehberi

 

Osman BEŞEL Nihat YILMAZ A.Cemal BEKTAŞ A.İhsan HACIFETTAHOĞLU

Belediye Başkanı Yazı İşleri Müdürü Mali Hiz.Müd V. Fen İşleri Müdür V.

(Etik Komisyonu Başkanı) (Üye) (Üye) (Üye)


25.09.2017 13:30:05     1206

İletişim

  • Orta Mahalle Senetli 2 Nu. Sokak Nu: 3 Tonya /Trabzon
  • (0462) 881 30 10
  • (0462) 881 30 36
  • tonyabelediyesi@tonya.bel.tr